Red Dešná cup 2013

RED CARP ČERNÍČ 2014 – ODLOV CEJNA

 RED CARP ČERNÍČ 2014 – ODLOV CEJNA

Datum akce: 5. a 6. 4. 2014
Jedná se o dobročinnou akci se soutěžním duchem. Je potřeba pomoci tomuto revíru od přemnoženého cejna. Odchycené ryby budou šetrně převezeny na jiný revír, kde je jejich výskyt naopak žádoucí. Výtěžek z této akce nebude nikam poskytnut, protože žádný nebude. Všechny peníze se na místě spotřebují na provoz závodu, jídlo účastníků a večírek.
Místo konání
Rybník Černíč, GPS souřadnice 49°7'50.507"N, 15°27'30.158"E
Harmonogram závodu:
Sobota 5.4.2014
Prezence účastníků od 7:00 do 7:30.
Losování sektorů pro první, druhé i třetí kolo závodu 7:30 až 7:45
Přemístění závodníků na vylosovaný sektor od 7:45 do 8:00
Začátek závodu od 8:00
Ukončení prvního kola v 11:30
Přestávka na oběd a přestěhování na druhé kolo 11:30 – 13:00
Druhé kolo závodu začíná ve 13:30
Ukončení druhého kola v 17:00

Přesun na „ubytování“
Společenský večírek buď v místní opravdu stylové restauraci, nebo v bufetu na hřišti.  Podrobnosti sdělíme později, bude se o nich ještě jednat.
Neděle 6.4.2014
Začátek třetího kola od  9:00
Ukončení třetího kola v 12:30
Balení a oběd 12:30 – 13:30
Vyhlášení výsledků ve 13:30
Maximálně opatrný přesun domů


Účastníci

Závodu se účastní jednotlivci. Závodu se účastní maximálně 40 závodníků. Každý musí mít platnou povolenku pro daný revír – povolenku MRS, mimopstruhovou.
Přihlášky zasílejte na : michal.jordan@besyst.cz


Startovné

Startovné je stanoveno na 500 Kč/závodník. Přihlášení probíhá od 12.3.2014 do naplnění startovní listiny. Závodník musí do 7 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na účet 189714225/0300, nebo po dohodě k rukám organizátora. Startovné bude použito na poháry, věcné ceny, jídlo pro závodníky a případné další organizační nezbytnosti. Případný zbytek peněz bude použit na program sobotního večera. Prostě to projíme, nebo propijeme 

Bodování

Boduje se pouze cejn. Každý cejn  1 bod.

Lovný sektor

Každý závodník si vylosuje sektor vyznačený v terénu ukazatelem s číslem. V dalších dvou kolech se posune na místo o 15 vyšší. Například, když bude mít v prvním kole 10, tak v druhém kole 25 a v třetím kole 40. Pokud bude mít v prvním kole 35, tak v dalším kole 10 (35+15-40) a ve třetím kole půjde na místo 25.

Povolená technika lovu 

Každý loví na maximálně na 2 pruty. Doporučujeme lov na jeden prut, ale pokud bude závodník 2 pruty zvládat a nebude tím omezovat okolní závodníky, může takto lovit. Lovit může jakoukoliv rybolovnou technikou v souladu s platným rybářským řádem. Není dovoleno lovit kapry. Každý náznak bude trestán – nejdříve napomenutím, následně vykázáním ze závodů. Není dovoleno používat boilies, nebo pelety většího průměru. Jakákoliv jiná ryba musí být okamžitě puštěna zpět do vody.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu

Každý závodník musí být vybaven podběrákem, vyprošťovačem háčků, dostatečně velkým vezírkem. 

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky . Při porušení společenských pravidel před, v průběhu, nebo po skončení závodu může být závodník bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného závodníka se anulují, v případě vyloučení závodníka po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch dalšího v pořadí. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení 

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina závodníků a jejich výsledný počet získaných bodů.
Tři nejlepší obdrží poháry. Dále budou rozdány věcné ceny od organizátora akce a od sponzorů.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení závodníka ze závodu bez náhrady.

Více informací na: 
http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=662542

Sponzoři:

Rybářská prodejna U Mácy