Red Dešná cup 2013

RED CARP ČERNÍČ 2016 Datum akce: 6. až 8. 5. 2016

Jedná se o dobročinnou akci se soutěžním duchem. Je potřeba pomoci tomuto revíru od přemnoženého cejna a sumečka amerického. Odchycené ryby budou šetrně převezeny na jiný revír, kde je jejich výskyt naopak žádoucí. Výtěžek z této akce nebude nikam poskytnut, protože žádný nebude. Všechny peníze se na místě spotřebují na provoz závodu, jídlo účastníků a večírek.

V předchozích dvou ročnících se to velmi vydařilo, což bylo poznat z pozitivních ohlasů hned na místě a následně v internetových diskuzích.

Tentokrát bude závod rozdělen na dva samostatné závody, jelikož spousta lidí nechce u rybníka nocovat a chtějí se zúčastnit pouze jednodenního závodu. Vyhodnocení tedy proběhne pro sobotní závod samostatně, následně pro nedělní závod samostatně a jako poslední proběhne vyhlášení celkového vítěze. Budou tedy celkem 3 sady pohárů.

Místo konání

Rybník Černíč, GPS souřadnice 49°7'50.507"N, 15°27'30.158"E

Harmonogram závodu:

Pátek 6.5.2016
Během pátečního odpoledne příjezd k rybníku a na hřiště. Možno si zalovit dle platných podmínek revíru, ubytování, večírek. Není to povinné, ale z předchozích zkušeností doporučuji.

Sobota 7.5.2016
Prezence účastníků a losování od 7:00 do 7:45.
Losování sektorů pro první a druhé kolo závodu.
Přemístění závodníků na vylosovaný sektor od 7:00 do 8:00
Začátek závodu od 8:00
Ukončení prvního kola v 11:30
Přestávka na oběd a přestěhování na druhé kolo 11:30 – 13:00 (oběd je v ceně startovného)
Druhé kolo závodu začíná ve 13:30
Ukončení druhého kola v 17:00

Vyhlášení výsledků sobotního závodu v 18:00 na hřišti.


Přesun na hřiště, kde bude připraveno selátko a občerstvení. Sele je v ceně závodů a zbytek peněz bude použito na nákup občerstvení, pravděpodobně piva
J.

Neděle 8.5.2016
Prezence účastníků a losování od 8:00 do 8:45.
Losování sektorů pro nedělní závod.

Začátek nedělního závodu od  9:00
Ukončení třetího kola v 13:00
Balení a oběd 13:00 – 14:00
Vyhlášení výsledků ve 14:00
Maximálně opatrný přesun domů

 


Účastníci
Závodu se účastní jednotlivci. Závodu se účastní maximálně 40 závodníků v každém závodě. Každý musí mít platnou povolenku pro daný revír – povolenku MRS, mimopstruhovou.

Přednost budou mít závodníci, kteří se zúčastní obou závodů – v sobotu i v neděli.

Přihlášky zasílejte na : michal.jordan@besyst.cz

Startovné
Startovné je stanoveno na
500 Kč/závodník při účasti v obou závodech. Závodníci, kteří se zúčastní pouze sobotního závodu, zaplatí 350Kč. Závodníci, kteří se zúčastní nedělního závodu, zaplatí 250Kč. Přihlášení probíhá od 10.2.2016 pro závodníky, kteří se zúčastní obou závodů a od 20.2.2016 pro závodníky, kteří se chtějí účastnit jen jednoho závodu. Závodník musí do 7 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na účet 189714225/0300, nebo po dohodě k rukám organizátora. Startovné bude použito na poháry, věcné ceny, jídlo pro závodníky a případné další organizační nezbytnosti. Případný zbytek peněz bude použit na program sobotního večera. Prostě to projíme, propijeme, nebo zajistíme nějaký doprovodný program J


Bodování
1) Boduje se cejn. Každý cejn  1 bod.

2) Boduje se sumeček americký. Každý sumeček  1 bod.

Body se za cejny a sumečky pro letošní ročník sčítají.

Lovný sektor
Každý závodník si vylosuje sektor vyznačený v terénu ukazatelem s číslem. V druhém kole se posune na místo o 20 vyšší. Například, když bude mít v prvním kole 10, tak v druhém kole 30. Pokud bude mít v prvním kole 35, tak v dalším kole 15 (35+20-40). Jelikož v loňském roce byl velký zájem sedět vedle kamaráda a my máme chuť co nejvíce vyhovět požadavkům závodníků, bude se to řešit tak, že se losují lichá čísla a kamarád obdrží následující sudé číslo.

Povolená technika lovu
Každý loví maximálně na 2 pruty. Doporučujeme lov na jeden prut, ale pokud bude závodník 2 pruty zvládat a nebude tím omezovat okolní závodníky, může takto lovit. Lovit může jakoukoliv rybolovnou technikou v souladu s platným rybářským řádem. Není dovoleno lovit kapry. Každý náznak bude trestán – nejdříve napomenutím, následně vykázáním ze závodů. Není dovoleno používat boilies, nebo pelety většího průměru. Jakákoliv jiná ryba musí být okamžitě puštěna zpět do vody.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Každý závodník musí být vybaven podběrákem, vyprošťovačem háčků, dostatečně velkým vezírkem.


Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu, nebo po skončení závodu může být závodník bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného závodníka se anulují, v případě vyloučení závodníka po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele, který udělí výhru dalšímu závodníkovi. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina závodníků a jejich výsledný počet získaných bodů.

Tři nejlepší obdrží poháry. Dále budou rozdány věcné ceny od organizátora akce a od sponzorů. Tímto prosím sponzory, kteří chtějí tuto akci podpořit, ať se hlásí na email: michal.jordan@besyst.cz Předem děkujeme a zaručujeme, že sponzoři budou řádně prezentováni.


Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení závodníka ze závodu bez náhrady.

Diskuze k závodu na:

http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=740850

 

.

 

 

Komentář ke článku (0)

RED CARP ČERNÍČ 2015 – ODLOV CEJNA A SUMEČKA AMERICKÉHO

 Datum akce: 3. až 5. 4. 2015

Jedná se o dobročinnou akci se soutěžním duchem. Je potřeba pomoci tomuto revíru od přemnoženého cejna a sumečka amerického. Odchycené ryby budou šetrně převezeny na jiný revír, kde je jejich výskyt naopak žádoucí. Výtěžek z této akce nebude nikam poskytnut, protože žádný nebude. Všechny peníze se na místě spotřebují na provoz závodu, jídlo účastníků a večírek.

V loňském roce se to velmi vydařilo, což bylo poznat z pozitivních ohlasů hned na místě a následně v internetových diskuzích.

Místo konání

Rybník Černíč, GPS souřadnice 49°7'50.507"N, 15°27'30.158"E

Harmonogram závodu:

Pátek 3.4.2015
Během pátečního odpoledne příjezd k rybníku a na hřiště. Možno si zalovit dle platných podmínek revíru, ubytování, večírek. Není to povinné, ale doporučuji.

Sobota 4.4.2015
Prezence účastníků od 7:00 do 7:30.
Losování sektorů pro první, druhé i třetí kolo závodu 7:30 až 7:45
Přemístění závodníků na vylosovaný sektor od 7:45 do 8:00
Začátek závodu od 8:00
Ukončení prvního kola v 11:30
Přestávka na oběd a přestěhování na druhé kolo 11:30 – 13:00
Druhé kolo závodu začíná ve 13:30
Ukončení druhého kola v 17:00


Přesun na hřiště, kde bude připraveno selátko a občerstvení. Sele je v ceně závodů a zbytek peněz bude použito na nákup občerstvení, pravděpodobně piva
J.

Neděle 5.4.2015
Začátek třetího kola od  9:00
Ukončení třetího kola v 12:30
Balení a oběd 12:30 – 13:30
Vyhlášení výsledků ve 13:30
Maximálně opatrný přesun domů


Účastníci
Závodu se účastní jednotlivci. Závodu se účastní maximálně 40 závodníků. Každý musí mít platnou povolenku pro daný revír – povolenku MRS, mimopstruhovou.

Přihlášky zasílejte na : michal.jordan@besyst.cz

Startovné
Startovné je stanoveno na
500 Kč/závodník. Přihlášení probíhá od 28.1.2015 do naplnění startovní listiny. Závodník musí do 7 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na účet 189714225/0300, nebo po dohodě k rukám organizátora. Startovné bude použito na poháry, věcné ceny, jídlo pro závodníky a případné další organizační nezbytnosti. Případný zbytek peněz bude použit na program sobotního večera. Prostě to projíme, nebo propijeme J


Bodování
1) Boduje se cejn. Každý cejn  1 bod.

2) Boduje se sumeček americký. Každý sumeček  1 bod.

Body se z těchto dvou kategorií nesčítají, ale budou vyhodnoceny samostatně. Tudíž budou vydány dvě série pohárů.

Lovný sektor
Každý závodník si vylosuje sektor vyznačený v terénu ukazatelem s číslem. V dalších dvou kolech se posune na místo o 15 vyšší. Například, když bude mít v prvním kole 10, tak v druhém kole 25 a v třetím kole 40. Pokud bude mít v prvním kole 35, tak v dalším kole 10 (35+15-40) a ve třetím kole půjde na místo 25. Jelikož v loňském roce byl velký zájem sedět vedle kamaráda a my máme chuť co nejvíce vyhovět požadavkům závodníků, bude se to řešit tak, že se losují lichá čísla a kamarád obdrží následující sudé číslo.

Povolená technika lovu
Každý loví maximálně na 2 pruty. Doporučujeme lov na jeden prut, ale pokud bude závodník 2 pruty zvládat a nebude tím omezovat okolní závodníky, může takto lovit. Lovit může jakoukoliv rybolovnou technikou v souladu s platným rybářským řádem. Není dovoleno lovit kapry. Každý náznak bude trestán – nejdříve napomenutím, následně vykázáním ze závodů. Není dovoleno používat boilies, nebo pelety většího průměru. Jakákoliv jiná ryba musí být okamžitě puštěna zpět do vody.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Každý závodník musí být vybaven podběrákem, vyprošťovačem háčků, dostatečně velkým vezírkem.


Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky . Při porušení společenských pravidel před, v průběhu, nebo po skončení závodu může být závodník bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného závodníka se anulují, v případě vyloučení závodníka po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele, který udělí výhru dalšímu závodníkovi. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina závodníků a jejich výsledný počet získaných bodů.

Tři nejlepší obdrží poháry. Dále budou rozdány věcné ceny od organizátora akce a od sponzorů. Tímto prosím sponzory, kteří chtějí tuto akci podpořit, ať se hlásí na email: michal.jordan@besyst.cz Předem děkujeme a zaručujeme, že sponzoři budou řádně prezentováni.


Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení závodníka ze závodu bez náhrady.


Více informací na:

http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=662542

RED CARP ČERNÍČ 2014 – ODLOV CEJNA

 RED CARP ČERNÍČ 2014 – ODLOV CEJNA

Datum akce: 5. a 6. 4. 2014
Jedná se o dobročinnou akci se soutěžním duchem. Je potřeba pomoci tomuto revíru od přemnoženého cejna. Odchycené ryby budou šetrně převezeny na jiný revír, kde je jejich výskyt naopak žádoucí. Výtěžek z této akce nebude nikam poskytnut, protože žádný nebude. Všechny peníze se na místě spotřebují na provoz závodu, jídlo účastníků a večírek.
Místo konání
Rybník Černíč, GPS souřadnice 49°7'50.507"N, 15°27'30.158"E
Harmonogram závodu:
Sobota 5.4.2014
Prezence účastníků od 7:00 do 7:30.
Losování sektorů pro první, druhé i třetí kolo závodu 7:30 až 7:45
Přemístění závodníků na vylosovaný sektor od 7:45 do 8:00
Začátek závodu od 8:00
Ukončení prvního kola v 11:30
Přestávka na oběd a přestěhování na druhé kolo 11:30 – 13:00
Druhé kolo závodu začíná ve 13:30
Ukončení druhého kola v 17:00

Přesun na „ubytování“
Společenský večírek buď v místní opravdu stylové restauraci, nebo v bufetu na hřišti.  Podrobnosti sdělíme později, bude se o nich ještě jednat.
Neděle 6.4.2014
Začátek třetího kola od  9:00
Ukončení třetího kola v 12:30
Balení a oběd 12:30 – 13:30
Vyhlášení výsledků ve 13:30
Maximálně opatrný přesun domů


Účastníci

Závodu se účastní jednotlivci. Závodu se účastní maximálně 40 závodníků. Každý musí mít platnou povolenku pro daný revír – povolenku MRS, mimopstruhovou.
Přihlášky zasílejte na : michal.jordan@besyst.cz


Startovné

Startovné je stanoveno na 500 Kč/závodník. Přihlášení probíhá od 12.3.2014 do naplnění startovní listiny. Závodník musí do 7 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na účet 189714225/0300, nebo po dohodě k rukám organizátora. Startovné bude použito na poháry, věcné ceny, jídlo pro závodníky a případné další organizační nezbytnosti. Případný zbytek peněz bude použit na program sobotního večera. Prostě to projíme, nebo propijeme 

Bodování

Boduje se pouze cejn. Každý cejn  1 bod.

Lovný sektor

Každý závodník si vylosuje sektor vyznačený v terénu ukazatelem s číslem. V dalších dvou kolech se posune na místo o 15 vyšší. Například, když bude mít v prvním kole 10, tak v druhém kole 25 a v třetím kole 40. Pokud bude mít v prvním kole 35, tak v dalším kole 10 (35+15-40) a ve třetím kole půjde na místo 25.

Povolená technika lovu 

Každý loví na maximálně na 2 pruty. Doporučujeme lov na jeden prut, ale pokud bude závodník 2 pruty zvládat a nebude tím omezovat okolní závodníky, může takto lovit. Lovit může jakoukoliv rybolovnou technikou v souladu s platným rybářským řádem. Není dovoleno lovit kapry. Každý náznak bude trestán – nejdříve napomenutím, následně vykázáním ze závodů. Není dovoleno používat boilies, nebo pelety většího průměru. Jakákoliv jiná ryba musí být okamžitě puštěna zpět do vody.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu

Každý závodník musí být vybaven podběrákem, vyprošťovačem háčků, dostatečně velkým vezírkem. 

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky . Při porušení společenských pravidel před, v průběhu, nebo po skončení závodu může být závodník bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného závodníka se anulují, v případě vyloučení závodníka po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch dalšího v pořadí. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení 

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina závodníků a jejich výsledný počet získaných bodů.
Tři nejlepší obdrží poháry. Dále budou rozdány věcné ceny od organizátora akce a od sponzorů.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení závodníka ze závodu bez náhrady.

Více informací na: 
http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=662542

Sponzoři:

Rybářská prodejna U Mácy

Redfish Dešná cup 2013

 Redfish Dešná cup 2013

Závod za přijatelné peníze se zaměřením na lov velkého kapra. Předpokládáme přátelskou atmosféru a žádné konflikty. Zveme všechny účastníky na zahajovací večírek, ať se přátelská atmosféra potvrdí douškem něčeho dobrého. Oproti loňskému závodu jsme zvýšili hranici bodovaného kapra z 8 na 10kg a zrušili jsme omezení používání nástrah a návnad. Musí to být však v souladu s platným řádem platným na tomto revíru a v souladu s ochranou ryb a přírody.

Termín: 15. 5. - 19. 5. 2013 (středa – neděle)

15. 5. 2013 (středa)

16:00 – dobrovolný sraz účastníků lačných zábavy a konverzace (pivo, sele nebo jiné adekvátní maso zdarma) 

16. 5. 2013 (čtvrtek)

8:00 - 9:00 - sraz účastníků

9:00 - losování

11:00 - začátek závodu

19. 5. 2013 (neděle)

12:00 - ukončení závodů

13:00 - vyhlášení výsledků, občerstvení

14:00 – odjez domů (pomalu a po kraji)

Pravidla závodů:
Soutěžit bude maximálně 27 týmů na rybníku Dešná. Rozmístění míst bude zřejmě totožné jako v loňském roce. Rybník je dobře zarybněn kaprem dosahujícím hmotnosti až 21kg. Chytá se 74 hodin.

Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na  maximálně 4 pruty. Každý prut bude pouze s  jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrou. Povolen pouze lov na položenou. Povolen pouze lov na odhoz. Zavážení návnad a nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při vnadění, nahazování , zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený prostor svého lovného místa. Pokud se ryba dotkne sestavy sousedního týmu , může tento podat protest, ale nemusí. Protest musí být podán neprodleně. V případě oprávněného a uznaného protestu se ryba nebude počítat. Protest se podává písemně a po složení kauce 1000,-Kč za každý protest.
Vstupování soutěžících do vody je během celého závodu zakázáno. Rovněž je zakázáno používání lodí, potápěčů a dalších zařízení vstupujících do vody. Během závodu smí do lovného sektoru vstoupit pouze úsekový či hlavní rozhodčí, ostatní osoby jen se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na žádost rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole, při nerespektování pokynů rozhodčího, hrubém porušení pravidel (nedodržení povolených návnad a nástrah, nepsaných zákonů sportovní  rybářské etiky, nebo porušení rybářského řádu) bude tým postižen napomenutím, při opakovaném porušení bude tým  diskvalifikován. Při hrubém porušení může být tým diskvalifikován ihned.


Povinná výbava:

Každý závodní tým bude mít 1ks podložky na ryby a 3 ks Eko vaků na přechování ryby. Každý tým bude mít podběrák o délce ramen minimálně 80cm.


Povolené nástrahy a návnady:
Vnadění je povoleno pouze ze břehu.
Nástrahy a návnady lze používat libovolné, avšak v souladu s pravidly, které na revíru platí.

Platná pravidla si nastudujte na :

http://www.rybari.jemnice.cz/index.php?page=rybarsky-rad


Systém hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr a amur od váhy 10kg včetně.1g = 1bod,tj.1kg=1000 bodů
V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou či více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.

V případě ulovení 2 ryb stejné hmotnosti vítězí v kategorii nejtěžšího kapra ten dříve ulovený.

Přechování a vážení úlovku:
Ryby ,které nebudou ihned po ulovení zváženy,musí být uloženy v Eko vaku (ekovezírku, nebo saku). Větší ryby pouze po jedné v jednom saku. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem závodního týmu a její váhu neprodleně zapíše do dvou úlovkových listů, z nichž jeden má závodní tým a druhý úsekový rozhodčí. Stvrdí ho svým podpisem jak člen týmu, tak i rozhodčí. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

 

Ceny pro vítěze
1. Cena za největší počet bodů   –          15000 Kč +  poháry

2. Cena za největší počet bodů   -           10000 Kč +  poháry

3. Cena za největší počet bodů   -             5000 Kč +  poháry

 

4. Cena za nejtěžšího kapra         -            5000 Kč + pohár

 

 

Startovné

2000Kč (první závodník) + 2000Kč (druhý závodník) + 1000Kč (pomocník)

Na místě bude možnost objednání obědů a večeří.

Platba startovného bude prováděna na účet organizátora akce, nebo v hotovosti na prodejně.

Redfish, s.r.o.

Gorkého 26

Brno 602 00

http://www.red-fish.cz

Číslo účtu: 2143544389/0800

Částka 4000Kč (dvoučlenný tým), 5000Kč (tříčlenný tým)

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu obchod@red-fish.cz

Částka je splatná do 7 dnů od odeslání přihlášky.

Přihlášky a zaplacené startovné jsou po 1.4.2013 závazné a částka propadá ve prospěch závodů.

 

Prosím případné sponzory, ať nás kontaktují a domluvíme individuální podmínky. Ještě tímto znovu děkuji sponzorům z předchozího kola za štědré dary.

 

Pořádající si vyhrazuje změnu pravidel před i během závodu v duchu vylepšení podmínek a vyřešení vzniklých situací. A co není dovoleno je zakázáno J

 

V Brně 14.1.2013                                                               Michal Jordán

 

 

 

 

 

Přihláška na Redfish Dešná cup 2013:

 

Název týmu:                                    …………………………….

Jméno prvního soutěžícího:         …………………………….

Telefon:                                            …………………………….

E-mail:                                              …………………………….

Jméno druhého soutěžícího:       …………………………….

Telefon:                                            …………………………….

E-mail:                                              …………………………….

Jméno třetího soutěžícího:                       …………………………….

Telefon:                                            …………………………….

E-mail:                                              …………………………….

 

Přijedeme už ve středu (ano/ne) …………………………….

 

 

Dne:                                                  …………………………….

 

 

Redfish Dešná cup 2012

Závod za přijatelné peníze se zaměřením na lov velkého kapra. Předpokládáme přátelskou atmosféru a žádné konflikty. Zveme všechny účastníky na zahajovací večírek, ať se přátelská atmosféra potvrdí douškem něčeho dobrého.
Termín: 9. 5. - 13. 5. 2012 (středa – neděle)
9. 5. 2012 (středa)
16:00 – dobrovolný sraz účastníků lačných zábavy a konverzace (pivo, sele zdarma) 
10. 5. 2012 (čtvrtek)
8:00 - 9:00 - sraz účastníků
9:00 - losování
11:00 - začátek závodu
13. 5. 2010 (neděle)
12:00 - ukončení závodů
13:00 - vyhlášení výsledků, občerstvení
14:00 – odjez domů (pomalu a po kraji)
Pravidla závodů
Soutěžit bude maximálně 27 týmů na rybníku Dešná. Rybník je dobře zarybněn kaprem dosahujícím hmotnosti až 21kg. Chytá se 74 hodin.
Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na  maximálně 4 pruty. Každý prut bude pouze s  jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrou. Povolen pouze lov na položenou.
Nesmí se používat feederová ani jiná krmítka. Nesmí se namačkávat vnadící a krmítková směs na olovo a háček. Povolen pouze lov na odhoz. Zavážení návnad a nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při vnadění, nahazování , zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený prostor svého lovného místa. Pokud se ryba dotkne sestavy sousedního týmu , může tento podat protest, ale nemusí. Protest musí být podán neprodleně. V případě oprávněného a uznaného protestu se ryba nebude počítat. Protest se podává písemně a po složení kauce 1000,-Kč za každý protest.
Vstupovat soutěžících do vody je během celého závodu zakázáno. Rovněž je zakázáno používání lodí, potápěčů a dalších zařízení vstupujících do vody. Během závodu smí do lovného sektoru vstoupit pouze úsekový či hlavní rozhodčí, ostatní osoby jen se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na žádost rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole, při nerespektování pokynů rozhodčího, hrubém porušení pravidel (nedodržení povolených návnad a nástrah, nepsaných zákonů sportovní  rybářské etiky, nebo porušení rybářského řádu) bude tým postižen napomenutím, při opakovaném porušení bude tým  diskvalifikován. Při hrubém porušení může být tým diskvalifikován ihned.

Povinná výbava:
Každý závodní tým bude mít 1ks podložky na ryby a 3 ks Eko vaků na přechování ryby. Každý tým bude mít podběrák o délce ramen minimálně 80cm.


Povolené nástrahy a návnady:
Vnadění je povoleno pouze ze břehu a to jen peletami, boilies a metodmixem.
Chytat se smí rovněž jen na boilies a pelety. Je dovoleno používat tekuté i práškové dipy a obalovací pasty.

Systém hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr a amur od váhy 8kg včetně.1g = 1bod,tj.1kg=1000 bodů
V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou či více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.

Přechování a vážení úlovku:
Ryby ,které nebudou ihned po ulovení zváženy,musí být uloženy v Eko vaku (ekovezírku, nebo saku). Větší ryby pouze po jedné v jednom saku. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem závodního týmu a její váhu neprodleně zapíše do dvou úlovkových listů, z nichž jeden má závodní tým a druhý úsekový rozhodčí. Stvrdí ho svým podpisem jak člen týmu, tak i rozhodčí. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Ceny pro vítěze
1. Cena za největší počet bodů – 15000 Kč +  poháry + další hodnotné ceny
2. Cena za největší počet bodů -  10000 Kč +  poháry + další hodnotné ceny
3. Cena za největší počet bodů -    5000 Kč +  poháry + další hodnotné ceny

4. Cena za nejtěžšího kapra -  5000 Kč + pohár + další hodnotné ceny


Startovné
2000Kč (první závodník) + 2000Kč (druhý závodník) + 1000Kč (pomocník)
Na místě bude možnost objednání obědů a večeří.
Platba startovného bude prováděna na účet organizátora akce.
Redfish, s.r.o.
Gorkého 26
Brno 602 00
http://www.red-fish.cz
Číslo účtu: 2143544389/0800
Částka 4000Kč (dvoučlenný tým), 5000Kč (tříčlenný tým)
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu obchod@red-fish.cz
Částka je splatná do 7 dnů od odeslání přihlášky.
Přihlášky a zaplacené startovné jsou po 10.4.2010 závazné a částka propadá ve prospěch závodů.

Prosím případné sponzory, ať nás kontaktují a domluvíme individuální podmínky. Ještě tímto znovu děkuji sponzorům z předchozího kola za štědré dary.

Pořádající si vyhrazuje změnu pravidel před i během závodu v duchu vylepšení podmínek a vyřešení vzniklých situací. A co není dovoleno je zakázáno 

V Brně 10.1.2012 Michal Jordán

Přihláška na Redfish Dešná cup 2012:

Název týmu: …………………………….
Jméno prvního soutěžícího: …………………………….
Telefon: …………………………….
E-mail: …………………………….
Jméno druhého soutěžícího: …………………………….
Telefon: …………………………….
E-mail: …………………………….
Jméno třetího soutěžícího: …………………………….
Telefon: …………………………….
E-mail: …………………………….


Značka používaných nástrah: …………………………….

Informace o týmu (nepovinné): …………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Náměty k závodům: …………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………


Dne: …………………………….

Průměrná známka: 1,50

Komentář ke článku (188)

[ První | 1 | 2 | >> | Poslední ]