Red Dešná cup 2013

RED CARP ČERNÍČ 2015 – ODLOV CEJNA A SUMEČKA AMERICKÉHO

 Datum akce: 3. až 5. 4. 2015

Jedná se o dobročinnou akci se soutěžním duchem. Je potřeba pomoci tomuto revíru od přemnoženého cejna a sumečka amerického. Odchycené ryby budou šetrně převezeny na jiný revír, kde je jejich výskyt naopak žádoucí. Výtěžek z této akce nebude nikam poskytnut, protože žádný nebude. Všechny peníze se na místě spotřebují na provoz závodu, jídlo účastníků a večírek.

V loňském roce se to velmi vydařilo, což bylo poznat z pozitivních ohlasů hned na místě a následně v internetových diskuzích.

Místo konání

Rybník Černíč, GPS souřadnice 49°7'50.507"N, 15°27'30.158"E

Harmonogram závodu:

Pátek 3.4.2015
Během pátečního odpoledne příjezd k rybníku a na hřiště. Možno si zalovit dle platných podmínek revíru, ubytování, večírek. Není to povinné, ale doporučuji.

Sobota 4.4.2015
Prezence účastníků od 7:00 do 7:30.
Losování sektorů pro první, druhé i třetí kolo závodu 7:30 až 7:45
Přemístění závodníků na vylosovaný sektor od 7:45 do 8:00
Začátek závodu od 8:00
Ukončení prvního kola v 11:30
Přestávka na oběd a přestěhování na druhé kolo 11:30 – 13:00
Druhé kolo závodu začíná ve 13:30
Ukončení druhého kola v 17:00


Přesun na hřiště, kde bude připraveno selátko a občerstvení. Sele je v ceně závodů a zbytek peněz bude použito na nákup občerstvení, pravděpodobně piva
J.

Neděle 5.4.2015
Začátek třetího kola od  9:00
Ukončení třetího kola v 12:30
Balení a oběd 12:30 – 13:30
Vyhlášení výsledků ve 13:30
Maximálně opatrný přesun domů


Účastníci
Závodu se účastní jednotlivci. Závodu se účastní maximálně 40 závodníků. Každý musí mít platnou povolenku pro daný revír – povolenku MRS, mimopstruhovou.

Přihlášky zasílejte na : michal.jordan@besyst.cz

Startovné
Startovné je stanoveno na
500 Kč/závodník. Přihlášení probíhá od 28.1.2015 do naplnění startovní listiny. Závodník musí do 7 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na účet 189714225/0300, nebo po dohodě k rukám organizátora. Startovné bude použito na poháry, věcné ceny, jídlo pro závodníky a případné další organizační nezbytnosti. Případný zbytek peněz bude použit na program sobotního večera. Prostě to projíme, nebo propijeme J


Bodování
1) Boduje se cejn. Každý cejn  1 bod.

2) Boduje se sumeček americký. Každý sumeček  1 bod.

Body se z těchto dvou kategorií nesčítají, ale budou vyhodnoceny samostatně. Tudíž budou vydány dvě série pohárů.

Lovný sektor
Každý závodník si vylosuje sektor vyznačený v terénu ukazatelem s číslem. V dalších dvou kolech se posune na místo o 15 vyšší. Například, když bude mít v prvním kole 10, tak v druhém kole 25 a v třetím kole 40. Pokud bude mít v prvním kole 35, tak v dalším kole 10 (35+15-40) a ve třetím kole půjde na místo 25. Jelikož v loňském roce byl velký zájem sedět vedle kamaráda a my máme chuť co nejvíce vyhovět požadavkům závodníků, bude se to řešit tak, že se losují lichá čísla a kamarád obdrží následující sudé číslo.

Povolená technika lovu
Každý loví maximálně na 2 pruty. Doporučujeme lov na jeden prut, ale pokud bude závodník 2 pruty zvládat a nebude tím omezovat okolní závodníky, může takto lovit. Lovit může jakoukoliv rybolovnou technikou v souladu s platným rybářským řádem. Není dovoleno lovit kapry. Každý náznak bude trestán – nejdříve napomenutím, následně vykázáním ze závodů. Není dovoleno používat boilies, nebo pelety většího průměru. Jakákoliv jiná ryba musí být okamžitě puštěna zpět do vody.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Každý závodník musí být vybaven podběrákem, vyprošťovačem háčků, dostatečně velkým vezírkem.


Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky . Při porušení společenských pravidel před, v průběhu, nebo po skončení závodu může být závodník bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného závodníka se anulují, v případě vyloučení závodníka po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele, který udělí výhru dalšímu závodníkovi. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina závodníků a jejich výsledný počet získaných bodů.

Tři nejlepší obdrží poháry. Dále budou rozdány věcné ceny od organizátora akce a od sponzorů. Tímto prosím sponzory, kteří chtějí tuto akci podpořit, ať se hlásí na email: michal.jordan@besyst.cz Předem děkujeme a zaručujeme, že sponzoři budou řádně prezentováni.


Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení závodníka ze závodu bez náhrady.


Více informací na:

http://www.mrk.cz/diskuse.php?id=662542