Red Dešná cup 2013

Redfish Dešná cup 2012

Od   9.5.2012 16:00   do   13.5.2012 14:00

Závod za přijatelné peníze se zaměřením na lov velkého kapra. Předpokládáme přátelskou atmosféru a žádné konflikty. Zveme všechny účastníky na zahajovací večírek, ať se přátelská atmosféra potvrdí douškem něčeho dobrého.
Termín: 9. 5. - 13. 5. 2012 (středa – neděle)
9. 5. 2012 (středa)
16:00 – dobrovolný sraz účastníků lačných zábavy a konverzace (pivo, sele zdarma) 
10. 5. 2012 (čtvrtek)
8:00 - 9:00 - sraz účastníků
9:00 - losování
11:00 - začátek závodu
13. 5. 2010 (neděle)
12:00 - ukončení závodů
13:00 - vyhlášení výsledků, občerstvení
14:00 – odjez domů (pomalu a po kraji)
Pravidla závodů
Soutěžit bude maximálně 27 týmů na rybníku Dešná. Rybník je dobře zarybněn kaprem dosahujícím hmotnosti až 21kg. Chytá se 74 hodin.
Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na  maximálně 4 pruty. Každý prut bude pouze s  jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrou. Povolen pouze lov na položenou.
Nesmí se používat feederová ani jiná krmítka. Nesmí se namačkávat vnadící a krmítková směs na olovo a háček. Povolen pouze lov na odhoz. Zavážení návnad a nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při vnadění, nahazování , zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený prostor svého lovného místa. Pokud se ryba dotkne sestavy sousedního týmu , může tento podat protest, ale nemusí. Protest musí být podán neprodleně. V případě oprávněného a uznaného protestu se ryba nebude počítat. Protest se podává písemně a po složení kauce 1000,-Kč za každý protest.
Vstupovat soutěžících do vody je během celého závodu zakázáno. Rovněž je zakázáno používání lodí, potápěčů a dalších zařízení vstupujících do vody. Během závodu smí do lovného sektoru vstoupit pouze úsekový či hlavní rozhodčí, ostatní osoby jen se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na žádost rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole, při nerespektování pokynů rozhodčího, hrubém porušení pravidel (nedodržení povolených návnad a nástrah, nepsaných zákonů sportovní  rybářské etiky, nebo porušení rybářského řádu) bude tým postižen napomenutím, při opakovaném porušení bude tým  diskvalifikován. Při hrubém porušení může být tým diskvalifikován ihned.

Povinná výbava:
Každý závodní tým bude mít 1ks podložky na ryby a 3 ks Eko vaků na přechování ryby. Každý tým bude mít podběrák o délce ramen minimálně 80cm.


Povolené nástrahy a návnady:
Vnadění je povoleno pouze ze břehu a to jen peletami, boilies a metodmixem.
Chytat se smí rovněž jen na boilies a pelety. Je dovoleno používat tekuté i práškové dipy a obalovací pasty.

Systém hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr a amur od váhy 8kg včetně.1g = 1bod,tj.1kg=1000 bodů
V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou či více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.

Přechování a vážení úlovku:
Ryby ,které nebudou ihned po ulovení zváženy,musí být uloženy v Eko vaku (ekovezírku, nebo saku). Větší ryby pouze po jedné v jednom saku. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem závodního týmu a její váhu neprodleně zapíše do dvou úlovkových listů, z nichž jeden má závodní tým a druhý úsekový rozhodčí. Stvrdí ho svým podpisem jak člen týmu, tak i rozhodčí. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Ceny pro vítěze
1. Cena za největší počet bodů – 15000 Kč +  poháry + další hodnotné ceny
2. Cena za největší počet bodů -  10000 Kč +  poháry + další hodnotné ceny
3. Cena za největší počet bodů -    5000 Kč +  poháry + další hodnotné ceny

4. Cena za nejtěžšího kapra -  5000 Kč + pohár + další hodnotné ceny


Startovné
2000Kč (první závodník) + 2000Kč (druhý závodník) + 1000Kč (pomocník)
Na místě bude možnost objednání obědů a večeří.
Platba startovného bude prováděna na účet organizátora akce.
Redfish, s.r.o.
Gorkého 26
Brno 602 00
http://www.red-fish.cz
Číslo účtu: 2143544389/0800
Částka 4000Kč (dvoučlenný tým), 5000Kč (tříčlenný tým)
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu obchod@red-fish.cz
Částka je splatná do 7 dnů od odeslání přihlášky.
Přihlášky a zaplacené startovné jsou po 10.4.2010 závazné a částka propadá ve prospěch závodů.

Prosím případné sponzory, ať nás kontaktují a domluvíme individuální podmínky. Ještě tímto znovu děkuji sponzorům z předchozího kola za štědré dary.

Pořádající si vyhrazuje změnu pravidel před i během závodu v duchu vylepšení podmínek a vyřešení vzniklých situací. A co není dovoleno je zakázáno 

V Brně 10.1.2012 Michal Jordán

Přihláška na Redfish Dešná cup 2012:

Název týmu: …………………………….
Jméno prvního soutěžícího: …………………………….
Telefon: …………………………….
E-mail: …………………………….
Jméno druhého soutěžícího: …………………………….
Telefon: …………………………….
E-mail: …………………………….
Jméno třetího soutěžícího: …………………………….
Telefon: …………………………….
E-mail: …………………………….


Značka používaných nástrah: …………………………….

Informace o týmu (nepovinné): …………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Náměty k závodům: …………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………


Dne: …………………………….