Red Dešná cup 2013

Redfish Dešná cup 2013

Od   15.5.2013 16:00   do   19.5.2013 14:00

 Redfish Dešná cup 2013

Závod za přijatelné peníze se zaměřením na lov velkého kapra. Předpokládáme přátelskou atmosféru a žádné konflikty. Zveme všechny účastníky na zahajovací večírek, ať se přátelská atmosféra potvrdí douškem něčeho dobrého. Oproti loňskému závodu jsme zvýšili hranici bodovaného kapra z 8 na 10kg a zrušili jsme omezení používání nástrah a návnad. Musí to být však v souladu s platným řádem platným na tomto revíru a v souladu s ochranou ryb a přírody.

Termín: 15. 5. - 19. 5. 2013 (středa – neděle)

15. 5. 2013 (středa)

16:00 – dobrovolný sraz účastníků lačných zábavy a konverzace (pivo, sele nebo jiné adekvátní maso zdarma) 

16. 5. 2013 (čtvrtek)

8:00 - 9:00 - sraz účastníků

9:00 - losování

11:00 - začátek závodu

19. 5. 2013 (neděle)

12:00 - ukončení závodů

13:00 - vyhlášení výsledků, občerstvení

14:00 – odjez domů (pomalu a po kraji)

Pravidla závodů:
Soutěžit bude maximálně 27 týmů na rybníku Dešná. Rozmístění míst bude zřejmě totožné jako v loňském roce. Rybník je dobře zarybněn kaprem dosahujícím hmotnosti až 21kg. Chytá se 74 hodin.

Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na  maximálně 4 pruty. Každý prut bude pouze s  jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrou. Povolen pouze lov na položenou. Povolen pouze lov na odhoz. Zavážení návnad a nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při vnadění, nahazování , zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený prostor svého lovného místa. Pokud se ryba dotkne sestavy sousedního týmu , může tento podat protest, ale nemusí. Protest musí být podán neprodleně. V případě oprávněného a uznaného protestu se ryba nebude počítat. Protest se podává písemně a po složení kauce 1000,-Kč za každý protest.
Vstupování soutěžících do vody je během celého závodu zakázáno. Rovněž je zakázáno používání lodí, potápěčů a dalších zařízení vstupujících do vody. Během závodu smí do lovného sektoru vstoupit pouze úsekový či hlavní rozhodčí, ostatní osoby jen se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na žádost rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole, při nerespektování pokynů rozhodčího, hrubém porušení pravidel (nedodržení povolených návnad a nástrah, nepsaných zákonů sportovní  rybářské etiky, nebo porušení rybářského řádu) bude tým postižen napomenutím, při opakovaném porušení bude tým  diskvalifikován. Při hrubém porušení může být tým diskvalifikován ihned.


Povinná výbava:

Každý závodní tým bude mít 1ks podložky na ryby a 3 ks Eko vaků na přechování ryby. Každý tým bude mít podběrák o délce ramen minimálně 80cm.


Povolené nástrahy a návnady:
Vnadění je povoleno pouze ze břehu.
Nástrahy a návnady lze používat libovolné, avšak v souladu s pravidly, které na revíru platí.

Platná pravidla si nastudujte na :

http://www.rybari.jemnice.cz/index.php?page=rybarsky-rad


Systém hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr a amur od váhy 10kg včetně.1g = 1bod,tj.1kg=1000 bodů
V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou či více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.

V případě ulovení 2 ryb stejné hmotnosti vítězí v kategorii nejtěžšího kapra ten dříve ulovený.

Přechování a vážení úlovku:
Ryby ,které nebudou ihned po ulovení zváženy,musí být uloženy v Eko vaku (ekovezírku, nebo saku). Větší ryby pouze po jedné v jednom saku. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem závodního týmu a její váhu neprodleně zapíše do dvou úlovkových listů, z nichž jeden má závodní tým a druhý úsekový rozhodčí. Stvrdí ho svým podpisem jak člen týmu, tak i rozhodčí. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

 

Ceny pro vítěze
1. Cena za největší počet bodů   –          15000 Kč +  poháry

2. Cena za největší počet bodů   -           10000 Kč +  poháry

3. Cena za největší počet bodů   -             5000 Kč +  poháry

 

4. Cena za nejtěžšího kapra         -            5000 Kč + pohár

 

 

Startovné

2000Kč (první závodník) + 2000Kč (druhý závodník) + 1000Kč (pomocník)

Na místě bude možnost objednání obědů a večeří.

Platba startovného bude prováděna na účet organizátora akce, nebo v hotovosti na prodejně.

Redfish, s.r.o.

Gorkého 26

Brno 602 00

http://www.red-fish.cz

Číslo účtu: 2143544389/0800

Částka 4000Kč (dvoučlenný tým), 5000Kč (tříčlenný tým)

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu obchod@red-fish.cz

Částka je splatná do 7 dnů od odeslání přihlášky.

Přihlášky a zaplacené startovné jsou po 1.4.2013 závazné a částka propadá ve prospěch závodů.

 

Prosím případné sponzory, ať nás kontaktují a domluvíme individuální podmínky. Ještě tímto znovu děkuji sponzorům z předchozího kola za štědré dary.

 

Pořádající si vyhrazuje změnu pravidel před i během závodu v duchu vylepšení podmínek a vyřešení vzniklých situací. A co není dovoleno je zakázáno J

 

V Brně 14.1.2013                                                               Michal Jordán

 

 

 

 

 

Přihláška na Redfish Dešná cup 2013:

 

Název týmu:                                    …………………………….

Jméno prvního soutěžícího:         …………………………….

Telefon:                                            …………………………….

E-mail:                                              …………………………….

Jméno druhého soutěžícího:       …………………………….

Telefon:                                            …………………………….

E-mail:                                              …………………………….

Jméno třetího soutěžícího:                       …………………………….

Telefon:                                            …………………………….

E-mail:                                              …………………………….

 

Přijedeme už ve středu (ano/ne) …………………………….

 

 

Dne:                                                  …………………………….